LEKÁRI VO VAŠEJ FIRME

OČNÝ
LEKÁR

V rámci kompletného očného vyšetrenia očný lekár meria rozsah zrakového poľa pacienta, zisťuje rozsah periférneho videnia každého oka a posudzuje prípadné zmeny v zornom poli. Odborník s vami skonzultuje namerané výsledky a nastaví optimálny postup pre odstránenie prípadných porúch videnia.

KOŽNÝ
LEKÁR

Vyšetrenie, počas ktorého dermatológ skontroluje profesionálnym vybavením – dermatoskopom vaše znamienka a zhodnotí ich stav v rámci krátkej konzultácie. Jedine pravidelnou kontrolou svojej kože viete predchádzať ochoreniam s ňou spojených.

VYŠETRENIE
CIEV

Vyšetrenie pomáha pri predčasnom odhalení problémov s cievami a predchádza tak ochoreniam, akými sú infarkt či mozgová príhoda. Hodnotenie stavu tepien arteriografom je zo súčasne dostupných metód najjednoduchšie a najdostupnejšie v porovnaní s inými metódami, ktoré sa dajú použiť na diagnostický skríning.

VYŠETRENIE
PĽÚC

Spirometria je vyšetrením funkčnej kapacity pľúc spirometrom. Toto profesionálne zariadenie meria prietok – objem vzduchu smerom do pľúc a von z nich. Krátky test dokáže objaviť pľúcny problém a zistiť, ako je závažný, a tiež skontrolovať, do akej miery funguje liečba už existujúceho pľúcneho ochorenia.

KONTAKTUJTE NÁS