Filantropia

Filantropia

2% Z DANE

Aj vďaka vašim 2% z dane môžu naši odborníci šíriť osvetu o zdraví a zároveň pomáhať sociálne, zdravotne alebo inak znevýhodneným ľuďom žiť zdravší a hodnotnejší život. Každá menšia či väčšia finančná pomoc je využitá na organizáciu ďalších vzdelávacích a relaxačných aktivít.

2% Z DANE

Ako prispieť

SOM SZČO

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie, pre darovanie nepotrebujete žiadne dodatočné tlačivá, len priamo v daňovom priznaní vyplníte údaje o našom OZ NZF, ako prijímateľovi 2% dane.

SOM ZAMESTNANEC

Požiadajte zamestnávateľa o vyplnené tlačivo POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE. Na jeho základe vyplňte VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2 %. Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte - osobne, poštou alebo prostredníctvom nás - na daňový úrad podľa Vášho trvalého pobytu.

SOM PRÁVNICKÁ OSOBA

Ako právnická osoba môžete poukázať 1,5 % (2 %) aj viacerým prijímateľom, jednému však minimálne 8 EUR. Nepotrebujete žiadne tlačivá, iba priamo v daňovom priznaní vyplňte údaje ako prijímateľovi poukázanej časti dane.

Nadpis

Názov:Slovenský integračný podnik
Sídlo:Martinčekova 781/16, 821 09, Bratislava
IČO:50646117
Právna forma:občianske združenie

Menu