← Späť

Financovanie benefitov s takmer žiadnym budgetom

07.01.2021

V dnešnom článku vám prezradíme tri rôzne spôsoby, ako na financovanie benefitov a ako ich využiť efektívne, aby ste sa už nikdy nemuseli zaoberať vetou “Nemáme na to budget”.

 

Financovanie benefitov v spoločnostiach

 

 1. Čerpanie zo sociálneho fondu

Každá firma či spoločnosť má interne nastavené smernice, ako plniť a čerpať zdroje v sociálnom fonde. Základom na určenie prídelu je súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu (za kalendárny rok alebo mesiac, podľa toho o aký prídel ide – ročný alebo mesačný).

 

Spoločnosť musí odviesť najmenej 0,6% na tvorenie soc. fondu no firmy, ktoré:

 1. za predchádzajúci kalendárny rok dosiahli zisk a
 2. splnili všetky daňové povinnosti voči štátu, obci a vyššiemu územnému celku a
 3. splnili všetky odvodové povinnosti voči zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni,

môžu sociálny fond tvoriť až do výšky 1%.

 

Ak spoločnosť nemá v kolektívnej zmluve dohodnuté ďalšie tvorenie soc. fondu, je povinná poskytnúť príspevok z ďalšieho prídelu do fondu na kompenzáciu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť, a to takému zamestnancovi, ktorý dochádza do zamestnania verejnou dopravou, a ktorého priemerný mesačný zárobok v roku 2020 nepresahuje 50 % priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za rok 2018, t.j. nepresahuje 506,50 €.

 

Tvorba sociálneho fondu ďalšími zdrojmi nie je daňovým výdavkom u žiadneho zo zamestnávateľov.

 

Ako je to so zdanením?

Podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) sú príjmy z prostriedkov sociálneho fondu poskytovaného podľa zákona o sociálnom fonde príjmom zo závislej činnosti (peňažné, ako i nepeňažné príjmy).

 

To znamená, že zamestnávateľ ich, tak ako mzdu zamestnanca zdaní preddavkom na daň zo závislej činnosti sadzbou dane vo výške 19 %.

 

V prípade, že vyplatený príspevok zo sociálneho fondu patrí medzi príjmy, ktoré podľa zákona o dani z príjmov nie sú predmetom dane, resp. sú od dane oslobodené, zamestnávateľ tento príjem zamestnancovi nezdaní. Ide o napr. hodnotu stravy na pracovisku poskytnutej spoločnosťou, rekreačný príspevok, pitný režim (nealkoholický) na pracovisku a iné.

 

 1. Čerpanie náhradného plnenia

Ide o povinný odvod, ktorému sa nevyhnete, máte však viacero možností, ako ho využiť. Jeho najväčšou výhodou je, že si vďaka náhradnému plneniu môžete dovoliť všetko, čo by ste v rámci čerpania sociálneho fondu nemohli, pretože zamestnávateľ by vám pravdepodobne dal stopku so slovami “na to budget nemáme”.

Pozor na aktivity z tzv. nefinančného príjmu – tie sa musia dodaňovať zamestnancovi za predpokladu, že nie sú oslobodené od dane (viď bod č. 1 o sociálnych fondoch).

 

Viac o náhradnom plnení si môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku, kde sme sa tejto téme venovali podrobnejšie.

 

 1. Poukázanie 2% z dane na neziskovú organizáciu / občianske združenie

Možno sa pýtate ako je to možné, a či je naozaj v poriadku za poukázané 2% aj očakávať niečo naspäť. Odpoveď je áno, a dokonca tento typ financovania je rozšírený aj v zahraničí (aj keď samozrejme každá krajina má iné odvodové povinnosti, princíp je rovnaký).

 

podpora.financnasprava.sk uvádza, že financie získané z 2% sa musia použiť na účely, ktoré sú uvedené v §50 Zákona o dani z príjmov a súčasne sú uvedené aj v stanovách/štatútoch/nadačných listinách.

 

§50 hovorí o:

 1. ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 2. podpora a rozvoj telesnej kultúry,
 3. poskytovanie sociálnej pomoci,
 4. zachovanie kultúrnych hodnôt,
 5. podpora vzdelávania,
 6. ochrana ľudských práv,
 7. ochrana a tvorba životného prostredia,
 8. veda a výskum,
 9. organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti

 

Administratívne výdavky (napr. nájom, účtovníctvo, reklama,…), ktoré priamo neslúžia na napĺňanie účelu, je možné financovať z 2% čiastočne, t.j. ak organizácia realizuje aktivity, ktoré nie sú financované z 2% a aj aktivity, ktoré sú financované z 2%, tak v zodpovedajúcom pomere je možné financovať aj administratívne výdavky z 2%.

 

V praxi to teda znamená, že poukázaním 2% občianskemu združeniu/neziskovej organizácii umožníte rozvíjať činnosť/podporovať cieľ organizácie, ktorá ho má v štatúte/stanovách jasne definované. Organizácia, ktorá má v stanovách napr. šírenie osvety (vzdelávanie formou prednášok) môže túto činnosť realizovať aj u Vás v rámci firmy, samozrejme bezodplatne.

 

Príkladom môže byť aj iniciatíva OZ Naozaj Zdravá Firma, na vzniku ktorej sme sa spolupodieľali aj my počas koronakrízy. OZ NZF združuje odborníkov z oblasti zdravia a športu na celom Slovensku (lekári, tréneri…). Snahou OZ je podporovať odborníkov aj počas krízy a ponúknuť im priestor na vykonávanie svojej odbornej činnosti a podpora vedy a výskumu v daných oblastiach.

 

Neodmysliteľnou súčasťou je budovanie dlhodobo udržateľného zdravia na pracovisku formou vzdelávania. Šírime osvetu vo firmách a spoločnostiach bezodplatne na rôzne témy – či je to syndróm vyhorenia, potrebujete poradiť ako zvládnuť pracovný nápor s blížiacim sa koncom roka počas homeoffice, alebo potrebujete prediskutovať svoje ťažkosti napríklad s imunológom…

 

Ak preferujete podporu občianskych združení svojimi 2% z dane a chcete tak zabezpečiť benefit pre svojich zamestnancov formou prednášok a vzdelávania o zdraví, môžete tak urobiť prostredníctvom info@nzf.sk

 

Mgr. Igor Schild je špecialistom na financovanie benefitov v našej spoločnosti. V prípade, že máte záujem sa poradiť ako financovať benefity vo Vašej firme alebo máte ďalšie postrehy či otázky, môžete napísať na info@healthservices.sk.