← Späť

Náhradné plnenie či ZŤP fondy: Váš žolík vo financovaní benefitov pre vašich zamestnancov

07.12.2020

Náhradné plnenie (a jeho synonymá) je známe pre veľa firiem s viac ako 20 zamestnancami. Poznáte ho aj vy?

V čase, kedy si spoločnosti myslia, že si nemôžu dovoliť benefity pre zamestnancov (masáže a iné aktivity na pracovisku), má pre vás Health Services niekoľko riešení. Jedným z nich je financovanie benefitov práve cez náhradné plnenie, známe aj ako ZŤP fondy.

Čo sú ZŤP fondy / náhradné plnenie?

👉🏻 Ak má firma nad 20 zamestnancov, má zo zákona povinnosť zamestnávať aj zdravotne hendikepovaných ľudí (vypočítajte si, koľko by ste ich mali zamestnávať vy)

👉🏻 Ak nemáte dostatok ZŤP zamestnancov, musíte si vybrať jednu z 2 možností, ako inak podporíte zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením:

  1. zaplatíte povinný odvod (“pokutu”) štátu
  2. realizujete zákazku v chránenej dielni (náhradné plnenie)

Už teraz je zrejmé, že možnosť číslo 2 je jednoznačne výhodnejšou cestou. Má však ešte jednu obrovskú výhodu: suma, ktorú vám štát prikazuje uhradiť ako odvod, je vždy vyššia ako suma, ktorú by ste museli zaplatiť chránenej dielni.

Zaujímavé, však? A napriek tomu sa ešte stále nájde veľa firiem, ktoré platia spomínaný odvod iba preto, že nemajú čas sa tejto téme venovať.

Pokuta, ktorú zaplatíte, ak nevyužijete ani jednu z 3 vyššie spomínaných možností, môže byť až 33 193,91€

Rozdiel medzi tovarom a službou, čo sa oplatí viac?

👉🏻 Ak vami objednaný tovar vyrába/zhotovuje výlučne chránená dielňa/pracovisko, môžete 100% takejto objednávky uhradiť zo ZŤP fondov.

Príklad: Chcete nakúpiť kancelárske potreby v hodnote XY eur. Zo ZŤP fondov môžete uhradiť iba 10% z výšky tejto objednávky. Ak si na tieto predmety dáte urobiť potlač v chránenej dielni, zo ZŤP fondov je možné uhradiť 100% takejto objednávky.

👉🏻 Ak od chránenej dielne/pracoviska chcete odoberať služby, automaticky sa do ceny faktúry započítava 100%, a preto je táto voľba vždy istejšia.

Ako preukážem, že som si splnil svoju odvodovú povinnosť?

👉🏻 Objednávka medzi vami a chránenou dielňou/pracoviskom, od ktorých si chcete objednať službu/tovar na účely náhradného plnenia

👉🏻 Faktúra ako potvrdenie a zrealizovaní zákazky

👉🏻 Potvrdenie pre zamestnávateľa o zadaní a realizácii zákazky – podpísané chránenou dielňou/pracoviskom

👉🏻 Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok XYZ

👉🏻 Príloha 1 – rozpis dodaného tovaru (nevzťahuje sa na služby)

👉🏻 Sken štatútu danej dielne/pracoviska (po novom nie je povinnosťou)

Využitie náhradného plnenia zamestnávateľ preukazuje najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlačive. Všetky príslušné dokumenty je potrebné zaslať na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ako so ZŤP fondami pracujete vo vašej firme, ak nemáte dostatok hendikepovaných zamestnancov? Ak chcete miesto darčekových predmetov dopriať svojim zamestnancom benefity, ktoré si aktívne vychutnajú, môžete si od nás nechať vypracovať bezplatnú analýzu zamestnaneckých benefitov a ich financovania.

Navrhneme vám alternatívy, ako efektívnejšie a lacnejšie môžete využívať služby v oblasti zdravia (napríklad masáže a rôzne iné benefity na pracovisku, aj online).

Nestojí vás to nič, práve naopak – môžete iba získať. Zistíte, že si môžete dovoliť aj v čase zoškrtaných budgetov kvôli COVID-19 oveľa viac, ako ste si mysleli.

Kontaktujte nás aj v prípade, že máte záujem sa o financovaní benefitov dozvedieť viac, alebo chcete prekonzultovať vaše možnosti.

Mgr. Igor SCHILD
špecialista na financovanie benefitov
Chief Financial Officer v Health Services Group