Registračný systém

Registračný systém

Vyšetrenie očným lekárom: Komplexné glaukómové vyšetrenie

Vyšetrenie pozostáva z troch meraní:
1. Očná perimetria meria rozsah zrakového poľa každého oka a vyhodnocuje defekty periférneho videnia.
2. Pachymetriou lekár zisťuje hrúbku rohovky.
3. Meranie vnútroočného tlaku pomôže odhaliť zvýšené hodnoty.
Preventívne vyšetrenie vie odhaliť problémy vo včasnom štádiu a odporúča sa ho zabsolvovať raz za dva roky.
Menu