HEALTH SERVICES REGISTRAČNÝ SYSTÉM

Očné vyšetrenie oftalmológom - očná perimetria

  • Očná perimetria patrí medzi najhodnotnejšie očné vyšetrenia, v rámci ktorého očný lekár meria rozsah zrakového poľa pacienta, zisťuje rozsah periférneho videnia každého oka a posudzuje zmeny v zornom poli. Preventívne vyšetrenie vie odhaliť poruchy videnia aj v bezpríznakovom štádiu.

Fyzio workshop - Základné pohybové vzory pohľadom fyzioterapeuta

  • Fyziológia pohybových vzorov pri silovom tréningu je nevyhnutná pre dlhodobý rozvoj, ale najmä pre predchádzanie zraneniam. Ak chceme tento pohyb vykonávať efektívne, musíme "cvičiť aj hlavou". Fyzioterapeut sa podrobne venuje jednotlivým pohybovým vzorom (drep, mŕtvy ťah, výpad, hip-thrust, tlak nad hlavu...) a upozorňuje na najčastejšie chyby. Vhodné pre publikum so skúsenosťou s cvičením. Dĺžka 60 až 90 minút.