Ďakujeme, Vaša registrácia na zvolený termín prebehla úspešne.