NÁHRADNÉ PLNENIE

Ak ste spoločnosť, ktorá zamestnáva 20 a viac zamestnancov, ste podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti povinný zamestnávať aspoň 3,2% zdravotne ťažko postihnutých občanov.

Pokiaľ by ste tak neurobili, musíte za každého chýbajúceho zamestnanca odviesť štátu aj v roku 2019 odvod za neplnenie si povinného podielu zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím.

Je tu ale aj ďalšia, pre vás omnoho výhodnejšia možnosť. Tou je využitie náhradného plnenia a teda objednávka služieb, ktoré ponúka chránená dielňa. Oproti odvodu štátu je takéto náhradné plnenie nielen finančne výhodnejšie. Tiež za neho získate protihodnotu, ktorú Vaši zamestnanci ocenia.

KALKULAČKA

CHRÁNENÉ
DIELNE

Naše chránené dielne spájajú zdravých a zdravotne ťažko postihnutých ľudí, ktorí nám pomáhajú vytvárať koncept well-being starostlivosti pre vybrané spoločnosti. Medzi ZŤP zamestnancov chránenej dielne patria zrakovo postihnutí maséri, asistenti trénerov tvoriaci tréningové programy, ale tiež nutriční poradcovia nastavujúci stravovacie plány. S niektorými sa pri starostlivosti stretnete osobne, iní využívajú svoju odbornosť pri práci s počítačom. Zdraví tréneri, lekári a ďalší odborníci následne tieto plány vedia preniesť do praxe. Spolu s našim tímom Vám pomôžeme zorganizovať Deň Zdravia vo Vašej spoločnosti alebo nastavíme dlhodobý program, obsahujúci masáže, tréningy, či iné služby telesnej pohody.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

 1. JE VÝHODNEJŠÍ ODVOD ŠTÁTU ALEBO NÁHRADNÉ PLNENIE?

  Ak ste spoločnosť s viac ako 20 zamestnancami máte každoročne možnosť sa rozhodnúť, či:

          1. zamestnáte aspoň 3,2% ZŤP zamestnancov,

          2. odvediete štátu ODVOD za neplnenie si tohto povinného podielu,

          3. využijete možnosť NÁHRADNÉHO PLNENIA a objednáte si služby u chránenej dielne, akou je aj tá naša.

  Ak viete efektívne zamestnať zdravotne ťažko postihnutého zamestnanca, je to tá najlepšia možnosť. Pokiaľ to však nie je možné, využitie náhradného plnenia je pre Vašu spoločnosť jednoznačne výhodnejšou alternatívou.

 2. EXISTUJE KALKULAČKA NA VÝPOČET NÁHRADNÉHO PLNENIA

  Počet ZŤP zamestnancov, výšku odvodu do štátneho rozpočtu, ako aj sumu, ktorú by ste ako firma mali každoročne minúť u niektorej z chránených dielní jednoducho vypočíta kalkulačka na vrchu tejto stránky. Stačí vložiť celkový počet zamestnancov vo Vašej spoločnosti, počet zamestnaných ZŤP a kalkulačka urobí zvyšok za Vás.

 3. AKO VYUŽIŤ SLUŽBY CHRÁNENEJ DIELNE HEALTH SERVICES?

  Ak sa rozhodnete využiť náhradné plnenie a investovať prostriedky do zdravia a pohody svojich zamestnancov, jednoducho nás kontaktujte prostredníctvom nášho kontaktného formulára. Úplne bezplatne a nezáväzne s Vami prekonzultujeme možnosti využitia náhradného plnenia, či jeho kombinácie so sociálnymi fondami a inými prostriedkami na starostlivosť o zamestnancov.

 4. AKÉ SLUŽBY SA DAJÚ VYUŽIŤ V RÁMCI NÁHRADNÉHO PLNENIA?

  Medzi ZŤP zamestnancov chránenej dielne patria zrakovo postihnutí maséri, asistenti trénerov tvoriaci tréningové programy, ale tiež nutriční poradcovia nastavujúci stravovacie plány. S niektorými sa pri starostlivosti stretnete osobne, iní využívajú svoju odbornosť pri práci s počítačom. Zdraví tréneri, lekári a ďalší odborníci následne tieto plány vedia preniesť do praxe. Spolu s našim tímom Vám pomôžeme zorganizovať Deň Zdravia vo Vašej spoločnosti alebo nastavíme dlhodobý program, obsahujúci masáže, tréningy, či iné služby telesnej pohody.

 5. DOKEDY JE POTREBNÉ VYUŽIŤ SLUŽBY CHRÁNENEJ DIELNE?

  Aby Vám chránená dielňa vedela na daný rok vystaviť potvrdenie o náhradnom plnení, objednaná služba musí byť vyplatená do konca do 31. decembra v danom kalendárnom roku. Samotná služba môže byť dodaná aj následne. Ak však na možnosť náhradného plnenia zabudnete a neuhradíte ho do konca kalendárneho roka, spätne sa uplatniť nedá.

 6. DODÁVATE PRE KLIENTOV AJ TLAČIVÁ A POTREBNÉ DOKUMENTY?

  Pokiaľ si objednáte služby v našej chránenej dielni, vyplnenie tlačív spravíme za Vás a zašleme Vám ich poštou. Tieto tlačivá treba následne doručiť na úrad práce najneskôr do konca marca v nasledujúcom kalendárnom roku. Pri preukazovaní je potrebné doložiť aj ďalšie doklady preukazujúce náhradné plnenie – kópiu dokladu o zadaní zákazky (napr. objednávka) a kópiu dokladu o zaplatení zákazky, teda faktúru a výpis z bankového účtu.

REFERENCIE

KONTAKTUJTE NÁS