Chránená dielňa

Chránená dielňa Kalkulačka náhradného plnenia

Náhradné plnenie (ZŤP fondy)

Ak ste spoločnosť, ktorá zamestnáva 20 a viac zamestnancov, ste podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti povinný zamestnávať aspoň 3,2% zdravotne ťažko postihnutých občanov.

 

Pokiaľ by ste tak neurobili, musíte za každého chýbajúceho zamestnanca odviesť štátu odvod za neplnenie si povinného podielu zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím.

Je tu však výhodnejšia možnosť – využitie náhradného plnenia – objednávka služieb, ktoré ponúka chránená dielňa. Oproti odvodu štátu je náhradné plnenie finančne výhodnejšie a získate za neho protihodnotu, ktorú Vaši zamestnanci ocenia.

Náhradné plnenie - kalkulačka

- +
- +
Reset hodnôt Vypočítaj

Počet ZŤP zamestnancov
vyžadovaný zo zákona:

Odvod za neplnenie podielu ZŤP zamestnancov:

Výška náhradného plnenia:

Chránené dielne

Chránené dielne

Naše chránené dielne spájajú zdravých, zdravotne ťažko postihnutých a sociálne znevýhodnených ľudí, s ktorými vytvárame koncept starostlivosti.

 

Medzi ZŤP zamestnancov chránenej dielne patria zrakovo postihnutí maséri, osoby s telesným postihnutím alebo sociálnym znevýhodnením. S niektorými sa pri starostlivosti stretnete osobne, iní využívajú svoju odbornosť pri práci s počítačom pri správe našich systémov.

Spolu s našim tímom Vám pomôžeme zorganizovať Deň Zdravia vo Vašej spoločnosti alebo nastavíme dlhodobý program starostlivosti pre Vašich zamestnancov.

Masérsky salón

Prevádzkujeme masérsky salón sídliaci v Bratislave. Zamestnávame zrakovo postihnutých masérov, zabezpečujeme im tak dlhodobú prácu a pravidelný príjem.

Online rezervácia
online rezervácia

Často kladené otázky

Menu