Využite náhradné plnenie a postarajte sa o svojich zamestnancov

Ak ste spoločnosť, ktorá zamestnáva 20 a viac zamestnancov, ste podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti povinný zamestnávať aspoň 3,2% zdravotne ťažko postihnutých občanov.

Pokiaľ by ste tak neurobili, musíte za každého chýbajúceho zamestnanca odviesť štátu odvod za neplnenie si povinného podielu zamestnávania ľudí so dravotným postihnutím.

Je tu ale aj ďalšia, pre vás omnoho výhodnejšia možnosť. Tou je využitie náhradného plnenia a využitie služieb chránenej dielne, ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím. Oproti odvodu štátu je takéto náhradné plnenie nielen finančne výhodnejšie, ale tiež za neho získate protihodnotu, ktorú Vaši zamestnanci ocenia.

HEALTH
SERVICES

Naše chránené dielne spájajú zdravých a zdravotne ťažko postihnutých ľudí, ktorí nám pomáhajú vytvárať koncept well-being starostlivosti pre vybrané spoločnosti. Medzi ZŤP zamestnancov chránenej dielne patria zrakovo postihnutí maséri, asistenti trénerov tvoriaci tréningové programy, ale tiež nutriční poradcovia nastavujúci stravovacie plány. S niektorými sa pri starostlivosti stretnete osobne, iní využívajú svoju odbornosť pri práci s počítačom. Zdraví tréneri, lekári a ďalší odborníci následne tieto plány vedia preniesť do praxe. Spolu s našim tímom Vám pomôžeme zorganizovať Deň Zdravia vo Vašej spoločnosti alebo nastavíme dlhodobý program, obsahujúci masáže, tréningy, či iné služby telesnej pohody.

Investujte do svojich zamestnancov

Zdravie

Každý úspešný zamestnávateľ vie, že zdravie a výkonnosť firmy stojí na zdraví a výkonnosti jej zamestnancov. Individuálna starostlivosť o ich telesnú a psychickú pohodu sa preto vo svete stáva číslom jedna v nefinančných benefitoch moderných spoločností.

Teambuilding

Pre optimálne fungovanie spoločnosti je potrebné nielen individuálne zdravie zamestnancov, ale aj ich spolupráca, či rivalita v rámci celku. Práve kolektívne tréningy, pri ktorých si ľudia musia spoločne kusnúť do jazyka a ťahať za jeden povraz, majú na upevňovanie vzťahov v kolektíve veľmi pozitívny vplyv.

Relax

Popri zdravotnej starostlivosti a teambuildingoch je starostlivosť o pohodu zamestnancov rovnako dôležitou súčasťou výkonnej a efektívnej firmy. Už krátka 15-minútová masáž na pracovisku vie človeka zrelaxovať a nakopnúť do ďalšej fyzicky, či psychicky náročnej činnosti.

Partneri

Spolu s našimi partnermi pomáhame vytvárať koncept zdravotnej a well-being starostlivosti vybraných spoločností a nastavovať ich benefitové programy. Tieto firmy sa rozhodli investovať do zdravia svojich zamestnancov financie nielen z náhradného plnenia, ale tiež ich sociálne fondy a iné prostriedky.

Online portál združujúci odborníkov z rôznych oblastí zdravého životného štýlu. Fitness tréneri, inštruktori skupinových cvičení, výživoví poradcovia, fyzioterapeuti, ale aj doktori, či profesionálni kuchári spolupracujú na tvorbe stravovacích a tréningových plánov pre jednotlivcov, organizujú kolektívne joga a fit pobyty na Slovensku aj v zahraničí, ale tiež pomáhajú nastavovať zdravotnú a well-being starostlivosť v korporátnej sfére.

Registrované zdravotnícke zariadenie, ktoré sa stará o pohybový aparát človeka. Tím skúsených ortopédov a fyzioterapeutov má za cieľ presnú diagnostiku, odstránenie bolestí, naozajstné liečenie problémov a následne návrat človeka ku každodenným činnostiam. Či už sa jedná o stavy po ťažkých operáciách, chronické ochorenia pohybového aparátu, alebo ide o bežné preťaženie svalov, či seknutie v krížoch.

Masérsky salón spolupracujúci s desiatkami certifikovaných a vysoko profesionálnych masérov na celom území Slovenskej Republiky. Klasické masáže, manuálne lymfodrenáže, reflexné masáže, bankovanie, či športové masáže sú zabezpečované v najvyššej možnej kvalite priamo u firemného klienta, ako aj vo vlastných priestoroch na prevádzkach v Bratislave. Regenerácia a relax pre tvrdo pracujúcich ľudí, či športovcov sú takto zaručené vždy a všade.

Unikátna kombinácia služieb súkromného trénera a miesta na precvičovanie celého tela. Trénermi Cvičiska sú iba vysokoškolsky vzdelaní profesionáli a ich prioritou pri starostlivosti o človeka je individuálny prístup, dôslednosť a dôraz na dosahovanie cieľov každého klienta. Či už sa bude jednať o funkčný tréning, tréning s TRX, alebo o bojové športy, takýto prístup, vysoká odbornosť a komplexnosť služieb sú vždy prvoradé tak pre Cvičisko, ako aj pre Health Services.

Plávanie, ako takmer ideálny šport pre človeka, nesmie chýbať v portfóliu služieb Health Services. Royal Swimming Club v tréningovom procese využíva tie najmodernejšie a najúčinnejšie plavecké postupy a tým zaručuje najvyššiu kvalitu plaveckého tréningu na Slovensku. Profesionálny tím reprezentantov SR v plávaní má dlhoročné skúsenosti v tréningu všetkých vekových kategórií a ponúka individuálny prístup, odbornosť, a kvalitu.

Pohybové centrum pre deti, v ktorom každý deň prebiehajú rôzne športové aktivity, vytvárajúce vynikajúce predpoklady na zdravý telesný rozvoj. Odborníci vo Fun Gyme zdokonaľujú detskú motoriku v senzomotorickom období modernými metódami, akými sú pohybové hry, gymnastika, plávanie a iné. O deti sa Fun Gym nestará len priamo vo svojich prevádzkach, ale tiež na rodinných dňoch, či iných udalostiach organizovaných spoločnosťami po celom Slovensku.

Často kladené otázky

 1. AKO SA TENTO KALENDÁRNY ROK ROZHODNETE?

  Ako spoločnosť s viac ako 20 zamestnancami máte každoročne možnosť sa rozhodnúť, či zamestnáte aspoň 3,2% ZŤP zamestnancov, odvediete štátu odvod za neplnenie si tohto povinného podielu, alebo využijete možnosť náhradného plnenia a objednáte si služby u chránenej dielne, akou je ta naša.

 2. KOĽKO PROSTRIEDKOV MÁTE K DISPOZÍCII?

  Počet ZŤP zamestnancov, výšku odvodu, ako aj sumu, ktorú by ste mali každoročne minúť u niektorej z chránených dielní si jednoducho vypočítate na tejto kalkulačke.

 3. AKO VYUŽIŤ SLUŽBY NAŠEJ CHRÁNENEJ DIELNE?

  Ak sa rozhodnete využiť náhradné plnenie a investovať prostriedky do zdravia a pohody svojich zamestnancov, jednoducho nás kontaktujte prostredníctvom nášho kontaktného formulára. Úplne bezplatne a nezáväzne s Vami prekonzultujeme možnosti využitia náhradného plnenia, či jeho kombinácie so sociálnymi fondami.

 4. AKÉ SLUŽBY SA DAJÚ VYUŽIŤ V RÁMCI NÁHRADNÉHO PLNENIA?

  Naše chránené dielne spájajú zdravých a zdravotne ťažko postihnutých ľudí, ktorí nám pomáhajú vytvárať koncept well-being starostlivosti pre vybrané spoločnosti. Medzi ZŤP zamestnancov chránenej dielne patria zrakovo postihnutí maséri, asistenti trénerov tvoriaci tréningové programy, ale tiež nutriční poradcovia nastavujúci stravovacie plány. S niektorými sa pri starostlivosti stretnete osobne, iní využívajú svoju odbornosť pri práci s počítačom. Zdraví tréneri, lekári a ďalší odborníci následne tieto plány vedia preniesť do praxe. Spolu s našim tímom Vám pomôžeme zorganizovať Deň Zdravia vo Vašej spoločnosti alebo nastavíme dlhodobý program, obsahujúci masáže, tréningy, či iné služby telesnej pohody.

 5. DOKEDY JE POTREBNÉ VYUŽIŤ SLUŽBY CHRÁNENEJ DIELNE?

  Aby Vám chránená dielňa vedela na daný rok vystaviť potvrdenie o náhradnom plnení, objednaná služba musí byť vyplatená do konca do 31. decembra v danom kalendárnom roku. Samotná služba môže byť dodaná aj následne. Ak však na možnosť náhradného plnenia zabudnete a neuhradíte ho do konca kalendárneho roka, spätne uplatniť nedá.

 6. A ČO S TLAČIVAMI A POTREBNÝMI DOKUMENTAMI?

  Pokiaľ si objednáte služby v našej chránenej dielni, vyplnenie tlačív spravíme za Vás a zašleme Vám ich poštou. Tieto tlačivá treba následne doručiť na úrad práce najneskôr do konca marca v nasledujúcom kalendárnom roku. Pri preukazovaní je potrebné doložiť aj ďalšie doklady preukazujúce náhradné plnenie – kópiu dokladu o zadaní zákazky (napr. objednávka) a kópiu dokladu o zaplatení zákazky, teda faktúru a výpis z bankového účtu.

REFERENCIE

KONTAKTUJTE NÁS