Očné vyšetrenie na pracovisku: Pomôže vám včas zachytiť tieto ochorenia

Autor :
Nie je ničím nezvyčajným, ak sa na pracovisku vyskytujú ľudia trpiaci problémami so zrakom. Práca pri monitoroch počítačov, prípadne pri nie príliš prajnom svetle si vyberá svoju daň. Pokiaľ chcete predísť naozaj vážnym očným chorobám, neváhajte si na oči vašich zamestnancov a kolegov posvietiť viac. Podrobiť ich očnej perimetrii, meraniu hrúbky rohovky a očného tlaku je v rámci prevencie dobrý nápad. Uvidíte, že prispeje k celkovému wellbeingu u vás vo firme.

 

Najčastejšie očné choroby

Zrak dostáva denne zabrať a málokedy mu túto námahu včas kompenzujeme. Potom sa nám môže „odvďačiť” zdravotnými problémami. Medzi najviac sa vyskytujúce očné choroby, ktoré kazia wellbeing nielen na pracovisku, patria najmä nasledovné:

Sivý zákal – degeneratívne ochorenie šošovky, jedna z najčastejších príčin slepoty.

Zelený zákal skupina ochorení, zasahujúcich zrakový nerv, zväčša sa spája so zvýšením vnútroočného tlaku.

Očné zrno – jačmenné alebo vlčie, patria medzi časté zápalové ochorenia viečka.

Krátkozrakosť – obraz sledovaného predmetu dopadá pred sietnicu a je na nej rozostrený, videnie do diaľky je preto zhoršené. 

Ďalekozrakosť – s videním vzdialených predmetov nie je problém, ten nastáva pri zaostrení zraku nablízko, napríklad pri čítaní knihy či sledovaní televízie. 

Astigmatizmus – porucha ostrosti zraku, videnie je neostré, rozmazané, pridávajú sa bolesti hlavy a v noci je to už so zaostrením úplný problém. 

Syndróm suchého oka – príčinou tzv. vysychania oka býva suché prostredie alebo fajčenie. Dá sa mu čiastočne zabrániť užívaním lubrikačných očných kvapiek.

Ktoré očné vyšetrenia môžete podstúpiť aj vo vašej firme?

V rámci starostlivosti o zamestnancov im máte možnosť zabezpečiť na pracovisku tieto preventívne vyšetrenia:

Očná perimetria

Ide o druh vyšetrenia, ktorý patrí medzi najhodnotnejšie pre vaše oči. V rámci neho lekár meria rozsah zrakového poľa a periférneho videnia každého oka. Ďalej posudzuje zmeny v zornom poli. Preventívne vyšetrenie dokáže odhaliť poruchy videnia aj v ešte bezpríznakovom štádiu. Odporúča sa každému absolvovať aspoň raz za dva roky. 

Meranie hrúbky rohovky

Odborne sa nazýva pachymetria a je dôležitou súčasťou testovania na zelený zákal. Lekár prostredníctvom ultrazvuku zisťuje, či a ako je opuchnutá rohovka, rozsah tekutiny spôsobujúci jej zhrubnutie a ďalšie problémy.

Meranie očného tlaku

Prezradí, či sú vaše hodnoty pri tomto druhu tlaku v normálnych medziach. Práve od očného tlaku závisia správne funkcie očí a očných štruktúr, neporušené dobré videnie. Vďaka tomuto vyšetreniu sa tiež dá odhaliť zelený zákal, keďže zvýšený tlak v oku môže spôsobiť stratu nervových vlákien v sietnici. 

 

Zdraví zamestnanci predstavujú prínos pre chod firmy. Preto sa oplatí dbať na prevenciu. Nielen v oblasti očného zdravia. Zabezpečte zamestnancom benefit vo forme nadštandardnej zdravotnej starostlivosti priamo na pracovisku.  

Stavte na zdravotnú starostlivost s Health Services. V rámci našich služieb viete skombinovať skupinové i individuálne aktivity počas jedného až troch mesiacov.

Netreba nič riešiť, pripravíme vám podklady pre internú komunikáciu a naši lekári prídu k vám so všetkým vybavením. Profesionálny prístup, promptnosť a ústretová komunikácia sú u nás na prvom mieste. 

 

Myslíte si, že Vaši kolegovia alebo priatelia by mohli mať z tohto článku úžitok?
Zdieľajte ho.

Súvisiace články

Menu