7 dôvodov, prečo by každá firma nielen v Bratislave mala organizovať dni zdravia

Autor :

Máte firmu v Bratislave, no dni zdravia vás zatiaľ obchádzali? Alebo to bolo niekedy dávno a odvtedy ste sa už k tejto akcii nevrátili? Prečo? Zdalo sa vám to stratou času, ktorý by sa mohol využiť radšej na prácu? Opak je pravdou. Dni zdravia vám poslúžia práve na to, aby ste správne zvolenou prevenciou a edukáciou dlhodobo šetrili firemné kapacity. Tu je 7 dôvodov, ktoré vás presvedčia.

dni zdravia Bratislava
dni zdravia Bratislava

Zdroj foto: Healthservices.sk

Zorganizovať dni zdravia v Bratislave, ale i vo firmách mimo hlavného mesta, je vždy dobrý nápad. Investujete do toho najcennejšieho aktíva – ľudského kapitálu. A to sa vám stonásobne vráti.

1. Zlepšenie životného štýlu 

Dni zdravia poskytujú zamestnancom príležitosť zúčastniť sa rôznych aktivít a workshopov, ktoré podporujú zdravý životný štýl. Zlepšia povedomie v tejto oblasti. Edukujú a zároveň osvojením si konkrétnych rád a aktivít zlepšujú fyzické i psychické zdravie zamestnancov. V konečnom dôsledku to má priamy vplyv na ich pracovnú efektivitu a spokojnosť.

2. Zníženie absencie 

Cielené aktivity a vyšetrenia majú vplyv na zníženie absencie zamestnancov kvôli chorobe či problému vo firme, o ktorom ste netušili. Môže sa podariť včasná diagnostika, čím sa predíde neskoršej dlhodobej liečbe s nejasnou prognózou. A možno sa prostredníctvom psychológa príde na skryté problémy na pracovisku, narúšajúce duševné zdravie a rovnako tak znižujúce výkon. 

3. Zníženie nákladov na zdravotnú starostlivosť

Zdraví zamestnanci pre firmu predstavujú nižšie náklady na zdravotnú starostlivosť.. Myslite preto na prevenciu. Do budúcna vám takto cielené aktivity môžu ušetriť tisíce eur. Radšej s predstihom investujte menšie prostriedky do prednášok, workshopov, vyšetrení, meraní… Výsledky sa vám vrátia v podobe zdravších, spokojnejších a produktívnejších zamestnancov.

4. Zvýšenie produktivity

Zdravší a šťastnejší zamestnanci sú aj produktívnejší. Keď sa cítia lepšie fyzicky i mentálne, sú schopní lepšie plniť svoje pracovné povinnosti a dosahovať výraznejšie výsledky. Nástrojom môžu byť práve správne zorganizované dni zdravia s ohľadom na potreby zamestnancov.

5. Zlepšenie firemnej kultúry

Organizovanie dní zdravia prispieva k budovaniu pozitívnej firemnej kultúry, ktorej dôležitou súčasťou sú top kondícia a pohoda zamestnancov. Vytvorte prostredníctvom tejto akcie prostredie podporujúce spolupatričnosť, tímovosť, lojalitu a angažovanosť.

6. Zlepšenie imidžu 

To, že sa ako firma staráte o zdravie a pohodu svojich zamestnancov, vyzerá dobre i navonok. Prilákate si tak nových pracovníkov, investorov, spolupráce a zlepšíte si hodnotenia v rebríčkoch. Takéto podujatie môže slúžiť ako vaša reklama so širokým zásahom. Dni zdravia pomôžu budovať imidž vašej firme či už v rámci Bratislavy alebo aj celého Slovenska.

7. Zvýšená angažovanosť

Voči firme, ktorá sa vo zvýšenej miere stará o fyzické i duševné zdravie, cítia zamestnanci väčšiu lojalitu a angažovanosť. To vedie k vyššej oddanosti zamestnávateľovi a zníženiu fluktuácie pracovnej sily. Pracovníci sú skrátka spokojní tam, kde sú a nemajú dôvod odchádzať 🙂

Na organizáciu dní zdravia nie ste sami

Chystáte sa i vy zorganizovať dni zdravia vo vašej firme v Bratislave či okolí? Dobrý nápad. Tieto akcie pomáhajú zamestnávateľom zvýšiť povedomie o nevyhnutnosti prevencie medzi zamestnancami a zároveň ju priamo zabezpečia. 

Bojíte sa časovej náročnosti pri organizácii? Žiadny stres. Vy nemusíte riešiť nič. Pomôžeme s plánovaním, zastrešíme registračný systém a postaráme sa o bezproblémový priebeh akcie. Naši lekári a odborníci prídu na vaše firemné dni zdravia so všetkým vybavením. Za všetko hovoria roky skúseností a tisícky vyšetrených zamestnancov. Zaraďte sa medzi nich. Neváhajte nás kontaktovať v Health Services.

Myslíte si, že Vaši kolegovia alebo priatelia by mohli mať z tohto článku úžitok?
Zdieľajte ho.

Súvisiace články

Menu